Venner for livet | www.statped.no

Venner for livet

Boken «Venner for livet. Fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960» - nå også på norsk tegnspråk og norsk tale. Fortellingene er delvis dramatisert og gir et godt innblikk i livet på døveskolene. Sammen med historiske fakta gir denne ressursen hørselshemmede, deres nettverk og oss andre kjennskap til en felles kulturbakgrunn mange døve deler.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump av nettsted, Venner for livet

Kategori: Hørsel, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk, norsk tale og undertekst.

Utvikler: Statped

I nettressursen presenteres alle kapitlene fra boken på tegnspråk og norsk (tale og undertekst). Fire kapitler med fakta, og fire fortellinger basert på intervju med døve som forteller om sin tid på døveskolen. Forfatter Kjersti Wold har satt disse beretningene i en historisk kontekst og skapt spennende fortellinger som rommer både gleder og sorger. Karakterene vi møter, deres påfunn og tanker viser oss betydningen av språk, identitet og fellesskap. Tiden fortellingene er satt inn i gir et godt bilde av både samtiden, undervisningsmetoder og livet på internatskole.

Faktakapitlene er mer spesifikt om døveskolens opprinnelse og utvikling på 40, 50 og 60-tallet. Her er også et stort bildemateriale og sitater fra intervju med tidligere elever som har gått på ulike døveskoler.

 • Døveskolens opprinnelse og utvikling
 • Andreas Christian Møller
 • Undervisningen
 • Fritiden
 • Å skilles fra familien
 • Fellesskap og vennskap
 • Hvordan krigen påvirket barna på døveskolen
 • Utvikling av hørselsteknisk utstyr
 • Den lange metodestriden: tegnspråk eller tale.
 • I dag går de fleste døve og hørselshemmede barn på sin bostedsskole. Filmene viser hva slags skolegang og opplæring hørselshemmede barn fikk rundt midten av 1900-tallet, og har slik sett en historisk verdi. Døveskolen har vært sentral for utvikling av døvesamfunnet, språk og identitet. Som en del av den norske kulturarven er historiene aktuelle for alle elever. For elever som føler seg alene om sitt hørselstap kan kunnskap om historien styrke deres identitetsutvikling. Den viser også at de kan tilhøre et større språklig fellesskap.

  Med tegnspråk, norsk tale og undertekster er dette en inkluderende læringsressurs som kan passe for alle elever fra mellomtrinnet og oppover.

 • Filmene er satt inn i en historisk kontekst og kan knyttes til for eksempel samfunnsfag.
  Forslag til aktuelle tema

  • Skolehistorie
  • Samfunnsutvikling
  • 2. verdenskrig
  • Hvordan krigen påvirket barn i Norge
  • Synet på funksjonshemmede
  • Minoritetsgrupper
  • Minoritetsspråk

  Filmene kan inngå i et undervisningsopplegg der klassen ser en film i fellesskap og diskuterer aktuelle tema.

  • Elevene kan få i oppgave å forberede og gjennomføre et fremlegg om ett eller flere tema fra «Venner for livet».
  • De kan intervjue sine foresatte eller eldre personer om deres skolegang. Hva finner de av likhetstrekk med dagens skole, og hva er svært forskjellig fra hvordan skolen er i dag? Hva tenker de om den utviklingen som har vært?

  Ressursen kan knyttes til andre ressurser som berører samme tema.
  Aktuelle ressurser fra Statped:

  Døve mennesker før oss (YouTube)

  Døve i det tredje riket (web)

  Guttestreker

  # døv – om fordommer språket og livet

 • På nettsiden er det i alt åtte filmer, fire faktafilmer og fire fortellinger. Alle filmene er delt inn i avsnitt for å lettere kunne navigere i videoen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!