Til hovedinnhold

Venner for livet

-barnebok om livet på døveskole

Fortellinger, fakta, bilder og illustrasjoner fra livet på internatskolene for døve fram til og med 1960-tallet.

Omslag: Venner for livet
  1. Kategori: Hørsel, Bokmål, Tegnspråk, Brukerhistorier, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Statped

Tenk å bli verdens første døve detektiv! Ingebjørg kryper inn mellom koffertene. Her oppe på loftet til døveskolen har hun sitt eget skjulested. Det må være minst femti kofferter, eller sytti, for alle elevene har hver sin koffert. Dette er Detektivkontoret hennes. Det er inn hit hun smyger for å skrive i «Strengt hemmelig-boka». På utsiden ser det ut som en helt vanlig kladdebok. ALFA ARBEIDSBOK, står det med blokkbokstaver, det er slike bøker de bruker i norsktimen. «Arbeidshefte for Ingebjørg» har hun skrevet med pen og jevn løkkeskrift. Ingen har fått mistanke. Ingen aner at her skriver hun ned ting som kan være viktig, for eksempel hvis det blir begått et drap på døveskolen …

I dag går døve elever stort sett på skolen der de bor, og er integrert i opplæringen der. Boka gir innblikk i en sentral epoke i døvehistorien, da det vanlige var at døve elever ikke gikk på nærskolen, men på store døveskoler med internat.

Selv om det finnes mye informasjon om døves kultur og historie, er ikke hverdagshistoriene fra internatskolene for døve tidligere blitt fortalt og utgitt i bokform i Norge – og ikke for barn. Boka er skrevet for barn og unge, men også voksne vil ha stor glede av den. Ikke minst de generasjonene av døve som selv har gått på en stor døveskole.

Boka er blitt til gjennom prosjektet «En barnebok med tekst og bilder», finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Prosjektleder Oddvei I. Haugen ved Nedre Gausen kompetansesenter i Holmestrand er selv døv, og har vært elev ved døveskolen i Trondheim på 1960-tallet. Boka ble lansert på Nedre Gausen kompetansesenter 21. august 2012.

Relatert læringsressurs