Å gjøre det uforståelige forståelig | www.statped.no

Å gjøre det uforståelige forståelig

Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon.

Fakta og tilgjengelighet

Forside- Å gjøre det uforståelige forståelig

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Størrelse: 48 sider

Format: PDF

Forfatter: Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen

Utgiver: Statped, 2016

Dette heftet gir en beskrivelse av hvordan det kan skapes gode læringsbetingelser for elever med funksjonsbetegnelsen medfødt døvblindhet.

Forfatterne (Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen) av heftet er lærere på Skådalen skole for døvblindfødte, og de deler her egne erfaringer om bruk av dataprogrammet Sarepta i undervisningen. Heftet tar for seg hvordan Sareptaprogrammet kan gi elevene mulighet til forberedelse, bearbeidelse og til å dele opplevelser, og forfatterne beskriver hvordan bruk av Sarepta inspirerer til samspill og økt kommunikasjon.


Statped © 2016
ISBN 978-82-323-0128-7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!