Til hovedinnhold

Å gjøre det uforståelige forståelig

Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon.

Forside- Å gjøre det uforståelige forståelig
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 48 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2016
  5. Forfatter: Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen

Dette heftet gir en beskrivelse av hvordan det kan skapes gode læringsbetingelser for elever med funksjonsbetegnelsen medfødt døvblindhet.

Forfatterne (Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen) av heftet er lærere på Skådalen skole for døvblindfødte, og de deler her egne erfaringer om bruk av dataprogrammet Sarepta i undervisningen. Heftet tar for seg hvordan Sareptaprogrammet kan gi elevene mulighet til forberedelse, bearbeidelse og til å dele opplevelser, og forfatterne beskriver hvordan bruk av Sarepta inspirerer til samspill og økt kommunikasjon.


Statped © 2016
ISBN 978-82-323-0128-7