At være barn og ung med Usher syndrom | www.statped.no

At være barn og ung med Usher syndrom

I dette heftet kan du lese om Usher syndrom fra persepektivet til barn og unge.

Fakta og tilgjengelighet

Forside med tittelen At være barn og ung med Usher Syndrom

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter

Språk: Dansk

Pris: 100 kr

Størrelse: 43 sider

Format: Hefte

Forfatter: Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre Seiler & Rasmus Hougaard Pedersen

Utgiver: Materialcenteret, 2021

Materialcenteret i Danmark har publisert et hefte om å vokse opp med Usher syndrom. Heftet er et resultat av et prosjekt som Spesialrådgivningen for døvblinde satte i gang i 2018, i samarbeid med konsulenter fra voksenområdet.
Syv unge mennesker i alderen 13 - 27 år forteller om en oppvekst som har vært påvirket av dårlig balanse, og en syns- og hørselsfunksjon som har blitt dårligere og dårligere. Sansetapene har gitt en rekke utfordringer som har gjort det krevende å leve et alminnelig ungdomsliv. Ungdommene beskriver hvilke strategier de har brukt for å mestre hverdagslivet og gir også råd om hvordan nærpersoner og profesjonelle kan støtte barn og ungdom i oppveksten når de ulike utfordringene dukker opp.
Erfaringene som beskrives i dette heftet kan bidra til mer kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak allerede i barndommen til mennesker med Usher syndrom.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!