Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

1.2 Rufsete mål

Emma og Khalid har glede av at vi setter rufsete mål i ulike aktiviteter.
Rufsete mål er beskrevet som:

  • barnestyrte
  • kreative
  • relevante
  • ikke spesifikke
  • motiverende
  • morsomme

De rufsete målene setter søkelys på barnets behov for god tid. Barnet skal ha det komfortabelt og oppleve et felleskap i det som skjer her og nå. Rufsete mål er generelle mål som setter improvisasjon og glede i høysetet. Når vi har rufsete mål, har vi et rolig tempo, reduserer stress og er til stede i øyeblikket.

Når vi er sammen om noe, skaper vi et miljø der barnet kan reagere og vise interesse. Denne interessen fanges opp av de som er nær barnet. Vi forstår at barnet ønsker mer, og det å tenke rufsete i denne sammenhengen kan bidra til å øke barnets følelse av mestring, deltakelse og tilhørighet sammen med de andre.

Eksempel

Emma sitter på fanget til hjelperen i samlingsstunden. Hjelperen kjenner en rykning i armen hennes mot et annet barn. Hjelperen fanger opp bevegelsen og skaper et møte mellom barna. Dersom dette gjentar seg flere ganger, kan vi skape et miljø der tilfeldighetene reduseres, og møtene mellom barna får et mer målrettet preg. "Oh ja, du er der i dag også".

Side 4 av 22