Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

1.9 Oppsummering

I denne modulen har du fått innføring i metoder og praktiske tips du kan bruke når du planlegger, gjennomfører og evaluerer en samlingsstund.

I denne modulen har du:

  1. Tilegnet deg kompetanse om hvordan tilrettelegge samlingsstund i egen barnehage ved å formidle innholdet i samlingen med fokus på kroppsnær interaksjon.
  2. Blitt bevisst på at de naturlige initiativer til samspill som oppstår mellom barna bidrar til inkludering.

Side 13 av 22