Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

1.5 Sensorisk utforskning

Metoden "De minst 12"

Metoden "De minst 12" handler om å finne minst tolv måter for sensorisk utforskning i mikrokontekst. "De minst 12" er en fremgangsmåte Hjelperen kan bruke for å øke sin egen bevissthet på sensorisk utforsking. Den økte bevisstheten støtter Hjelperen i å skape et felles opplevelsesrom som barnet kan være i lenge.

Metoden handler om å identifisere flere kvaliteter hos et utforskingsmål. Utforskingsmålet kan være en gjenstand eller en liten del av nærmiljøet som utforskes gjennom flere typer handlinger.

Hjelperen skal finne frem til minst tolv måter å utforske på. Dette kan gi barnet minst tolv ulike måter å oppleve det som utforskes på. En sensorisk opplevelse som vanligvis går veldig fort, blir til noe som kan dveles med og snakkes om.

Kroppslig-taktil utforsking

Kroppslig-taktil utforsking av verden er stykkevis og delt. Å betrakte og bli kjent med en gjenstand går vanligvis veldig fort for seende mennesker som betrakter både objektet som en helhet og hele konteksten rundt det. Dette gir seende mye informasjon om både hva en gjenstand er og hva det kan brukes til. Det går fort fra visuell oppfatning av gjenstanden til begrepsbygging, slik at det vi “ser” blir mer og mer begrepsbetinget.

Under kan du lese om hva som er viktig å ta stilling til og huske på når utforsking skjer gjennom det kroppslige og taktile.

Utprøvingsoppgave

Side 7 av 22