Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

1.3 Sirkel i sirkelen

Foto av Hjelperen og barnet sammen med andre barn

Å henvende seg til den nærmeste 

I en samlingsstund sitter personer ofte i en sirkel.  Sirkelen legger opp til en tydelig avgrenset plass. Gruppeaktiviteten foregår innenfor sirkelen, mens det som foregår rundt stenges midlertidig ute.

Sirkel-i-sirkelen er et oversiktlig og mindre handlingsrom som inneholder en Hjelper som formidler kontakt mellom Emma eller Khalid og de nærmeste barna. Det er ikke snakk om en adskilt fysisk sirkel kun for Khalid eller Emma, men om den delen av samlingsstundsirkelen som Emma og Khalid har mulighet til å oppfatte og der hvor de kan delta.

Alle barna i samlingsstunden har egentlig sin egen sirkel-i-sirkelen; en sitteplass med et barn på hver sin side, og der de får ta sine turer til å bidra til den felles aktiviteten. Ett av målene til Samlingsstunden er at hvert barn blir vant med gruppeinteraksjon gjennom turtaking og samarbeid, og sirkel-i-sirkelen er der dette skjer. 

Meningen med sirkelen er at alle kan:

  • være deltakende 
  • se hverandre 
  • gå mot sirkelens senter eller mot Lederen av samlingsstunden 
  • komme tilbake til sin plass etterpå 

Videoeksempel av sirkel-i-sirkelen

I videoen over danner noen av barna en spontan sirkel i sirkelen rundt Indiane. Barna ser at hjelperen «retter» på Indianes sokk. Ett av barna informerer Indiane om samlingsstund ved å legge en kloss i hendene hennes som betyr at samlingsstunden starter. Indianes fotbevegelser blir sett av ett av barna, og respondert på. Sokken blir til et fellestema som involverer flere barn. Når vi observerer barn i lek og samspill, ser vi at det ofte er et tredje ledd som binder dem sammen. I dette tilfellet er det sokken som må tas på.

Indiane har en rolig kroppsholdning og føttene hennes ligger avslappet på fotbrettet mens sokken tas på. Dette gir inntrykk av at hun er med på temaet som ble introdusert av Hjelperen og utvidet av barna i sirkelen i sirkelen. Den andre Hjelperen ser barnets initiativ og understøtter den ved å støtte Indianes fot.

Et barn hjelper et annet barn med å ta på en sokk.

Side 5 av 22