Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

Modul 2 Teoretisk bakgrunn

Læringsmål

Den kroppslig-taktile nærsansen er den mest intakte sansekanalen for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Den er derfor den viktigste kilden for å skape mening og oversikt i hverdagen.

I denne modulen får du presentert teori om betydningen av kroppen og sanseopplevelser for barnets kognitiv- og psykologiske utvikling.

Kjernen i dette er den uerstattelige rollen som bevegelse, sansemessige opplevelser og muligheter for å handle, har for menneskets utvikling. I tillegg er Hjelperens rolle i å gi best mulig tilgang til slike muligheter og opplevelser helt avgjørende.

Teorien i denne modulen ligger til grunn for det praktiske innholdet i Modul 1. Teorien svarer på hvorfor det er viktig med akkurat den type tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.

Videoforelesning som innleder modulen kommer.

Side 14 av 22