Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

2.4 Å tenke og kommunisere med hele kroppen

Læringsmål

Kroppen spiller en vesentlig rolle i utviklingen av våre kognitive evner. Ordet kognisjon inkluderer evnen til å tenke, resonnere, kommunisere, utvikle språklig kommunikasjon og løse problemer. Betydningen av hvor viktig hele kroppen er for kognisjon har økt de siste tretti årene.

Teoretikere innenfor kognitiv vitenskap diskuterer fortsatt både nøyaktig hvilke funksjoner denne rollen består av, og hvor stor resten av kroppens bidrag er sammenliknet med hjernen. Bildet av hjernen som kroppens datamaskin og kognisjon som informasjonsprosessering står fortsatt sterkest i omtale av barnets kognitive utvikling.

Uansett hvilken metafor vi bruker for hjernen, kan vi være enige i at den ikke fungerer i isolasjon fra resten av kroppen.

Når vi anerkjenner kroppens rolle inkludert hjernen, anerkjenner vi flere viktige elementer:

  • Hele kroppen som en semantisk motor, eller motor for meningsskaping.
  • Rollen persepsjonsprosessene og sansene spiller i utviklingen av de mer komplekse kognitive evner som refleksjon, analysering og kategorisering.
  • Betydningen av barnets bevegelse i og berøring av omverden for kognitiv utvikling og læring.

Side 18 av 22