Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

2.5 Hendenes betydning for tidlig utvikling

Læringsmål

Hvis vi skal være gode hjelpere for barnet med flere sammensatte utfordringer, må vi se på det grunnleggende innenfor vanlig tidlig utvikling. Vi må prøve å oversette vanlig barnehagepedagogikk til barnet som har flere utfordringer enn de fleste andre.

Barnet med alvorlig kombinert sansetap kan ikke oppfatte at den andre deler sin oppmerksomhet på noe i verden, og kan heller ikke oppdage fokuset den andre har, uten at dette kommuniseres taktilt.

At Hjelperen følger med på barnets taktile oppmerksomhet (hva er barnet i kontakt med?) og bekrefte dette taktilt er avgjørende for barnets forståelse av å bli “sett” og “hørt”. For eksempel, kan Hjelperen lett berøre håndbaken til barnet mens det utforske noe, eller legger en hånd lett oppå det stede på kroppen som barnet bruker i utforskningen – ikke alltid hånden!

At Hjelperen er i kroppslig kontakt med barnet på en eller annen måte er den beste, og mange ganger den eneste, måte å skape og kommunisere at vi er sammen om noe. Dette er avgjørende for barnets subjektive og intersubjektive utvikling.

En stor utfordring for mange er motoriske vansker med bruken av hendene, og/eller overfølsomhet ved berøring, både når det gjelder å bli tatt i hendene på av andre, og å ta på ting selv med sine egne hender. Det er svært viktig at vi både forstå hendenes betydning for utviklingen generelt sett, og at vi finner måter å hjelpe Emma og Khalid med å få taktil tilgang til verden.

Hendenes verden: Viktige milepæler

Å «gripe for å begripe»

Utvikling av gripeevnen er blant de aller viktigste milepæl i barnets første leveår, og legger fundamentet for språkutviklingen. Å ta tak i verden er bokstavelig talt måten spedbarnet bringer verden i objekt-formen til seg.

I tillegg, skaper gripeevnen en mekanisme for å få til felles oppmerksomhet sammen med de voksne, særlig etter at barnet mestrer pekegesten. Med pekegesten, kan barnet både «få tak i» deler av verden som er langt utenfor den nære sonen, og vise andre hvor det har oppmerksomheten sin.

Det pekende barnet som ennå ikke kan gå, kan på denne måten utløse et ras av språklig oppmerksomhet fra de voksne. Vipps! Så er språk-badet i gang: barnet peker og og den voksne benevner med ord eller tegn. Begrepsmaskinen surrer og går.

Hvordan er virkeligheten for Emma og Khalid i hverdagen?

Emmas hender ligger for det meste på fanget. Hun trenger hjelp for å nå ut til noe, for å holde noe i hånden, for å kjenne på før en muskelspasme innhenter henne og gjenstanden sklir ut av hånden.

Av og til, tar en av Hjelperne tak i en av hennes hender, og fører den og armen hennes oppover og sier: "Nå må du si ha det til bestefar!”. Hånd- og armbevegelsen blir til en meningsfull, kommuniserende og deltakende handling. Noen ganger tar en Hjelper tak i hånden til Emma og geleider den bort til et objekt eller overflate, og hjelper henne å utforske denne.

I løpet av dagen, er det mer vanlig at Emma ikke får hjelp til å delta i slike handlinger. Mange rundt Emma mener at det er liten hensikt i å stimulere hendene og bruken av hendene fordi Emma aldri kommer til å klare slike handlinger alene. Dermed får Emma langt færre erfaringer med at hendene er et verktøy for å oppleve verden.

Barnet må få hjelp slik at hendene kan være med i lek, utforskning og kommunikasjon. En stor hindring for å få dette til kan være taktil overfølsomhet, og dette temaet omhandles på side 2.7.

Side 19 av 22