Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

2.6 Sanseintegrasjon som prosess, teori og tilnærming

Læringsmål

Hva er sensorisk integrasjon?

På 1960-tallet utviklet den amerikanske fysioterapeuten Jean Ayres en tilnærming kalt sensorisk integrasjon for barn med lærevansker. Dette brøt med den tradisjonelle medisinske tilnærmingen og fokuserte på dagligdagse aktiviteter.

Ayres (1972) definerte sensorisk integrasjon som «den nevrologiske prosessen som organiserer sensorisk informasjon fra ens egen kropp og fra miljøet, og som muliggjør effektiv bruk av kroppen innenfor miljøet».

Referanser

Side 20 av 22