Til hovedinnhold

Døvblindfødte menneskers vei inn i det kulturspråklige fellesskapet ved bruk av Tolke- og ledsagertjeneste

Prosjektrapport.

Forsiden til rapporten
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde, NAV, Statped, 2022
  4. Forfatter: Anne Nafstad, Else Marie Svingen

Bakgrunnen for prosjektet er at personer med medfødt døvblindhet bruker tolke- og ledsagertjenesten lite. Rapporten ser nærmere på forutsetningene som personer med medfødt døvblindhet må fremvise for å oppfylle kravene til vedtak om bruk av tolke- og ledsagertjenesten.
Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Statped, NAV tolketjeneste i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).