Til hovedinnhold

En liten bok om ledsaging

Boken gir praktiske råd og forslag til teknikker og informasjonsmåter i hverdagslivet, som kan være til nytte for deg som skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet.

En gutt holder i sin ledsager.
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Bøker/hefter
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: Gratis
  4. Størrelse: 60 sider
  5. Format: PDF
  6. Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, 2017

Ledsaging innebærer å både ledsage en person, og å gi informasjon om omgivelsene. Ledsagerteknikker og god kommunikasjon gjør det trygt for en bruker å gå sammen med ledsager både inne og ute, og i kjente og ukjente omgivelser. Ledsaging er et samarbeide mellom ledsager og den som skal ledsages, der de blant annet blir enige om gangtempo, ledsagerteknikker og kommunikasjonsform.


I boken kombineres kunnskap om ledsagerteknikker fra det synsfaglige området «orientering og mobilitet», med kunnskap om kommunikasjon med personer med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet.
Boken viser med illustrasjoner de mest grunnleggende ledsagerteknikkene supplert med informasjonstegn.