Er det noen jeg kan snakke med? | www.statped.no

Er det noen jeg kan snakke med?

En rapport som utreder muligheter for å inkludere tolk-ledsagertjenester for døvblindfødte. Den gir også et innsiktsfullt bilde av personer med medfødt døvblindhet og deres kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsmuligheter.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped, 2008

Personer med døvblindhet har siden 1986 hatt lovfestet rett til tolk-ledsagertjeneste til bruk i dagliglivets gjøremål. Tjenesten brukes imidlertid hovedsakelig av personer med ervervet døvblindhet. Personer med medfødt døvblindhet har bare unntaksvis brukt rettigheten. Som tittelen på denne rapporten antyder – er det fremdeles et misforhold mellom mange av de døvblindfødtes behov for kommunikasjons- og språkmiljø og det som faktisk tilbys dem i vårt samfunn.

Tre deltakere med medfødt døvblindhet har vært med i prosjektet, og de er brukere av veiledningstjenesten ved Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter. Pårørende og ansatte der hvor deltakerne bor, arbeider eller går på skole har også deltatt i prosjektet.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentralene i Akershus og Oslo og Regionsenteret for døvblinde ved Skådalen kompetansesenter (nå Statped).

Rapporten er redigert av Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else Marie Svingen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!