Hvis du kan se det, kan du understøtte det - En bok om taktilt språk | www.statped.no

Hvis du kan se det, kan du understøtte det - En bok om taktilt språk

Boken er en antologi med 19 artikler som berører ulike aspekter ved meningsdannelse og taktilt språk i den kroppslig taktile modalitet, og tar utgangspunkt i et dialogisk kommunikasjonsperspektiv.

Fakta og tilgjengelighet

Forsidebilde av boken

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Tegnspråk

Språk: Norsk, dansk og svensk

Pris: Gratis

Størrelse: 164 sider

Format: Pdf eller les på nett

Utgiver: Nordens Velferdscenter, 2018

Tekstene er utarbeidet av fagfolk og foreldre fra de nordiske landene og henvender seg til fagfolk og foreldre som er tett på mennesker med medfødt døvblindhet. De setter fokus på hvordan språklige prosesser i den taktile kroppslige modalitet kan understøttes og utvikles.
Utviklingen av et taktilt språk forutsetter at nærpersoner har kunnskap og kompetanse til å se på uttrykk fra personer med medfødt døvblindhet (som f. eks gester, mimikk og annet kroppsspråk) som kommunikative ytringer. Dette forutsetter igjen kunnskap om hvordan verden kan oppleves når både syns- og hørselssans er svekket, og når den kroppslig taktile sans gir flere holdepunkter for opplevelser og tolkninger av omgivelsene enn hos seende hørende mennesker.
Bokens bidrag kommer fra fagfelt som lingvistikk, tegnspråkforskning, psykologi/nevropsykologi, pedagogikk/spesialpedagogikk, rådgivning og har også med seg bidrag fra et foreldreperspektiv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!