Til hovedinnhold

Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

En person med medfødt døvblindhet er avhengig av berøringssansen (taktilsansen) til tross for at det finnes en syns- og hørselsrest. Restsansene er ofte ikke tilstrekkelig for kontakt og kommunikasjon og bruk av taktile strategier blir derfor viktig.

Forside med tittel. Et barn som sitter på fanget til en voksen.
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Veiledere
  2. Språk: Svensk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2022.
  5. Forfatter: Caroline Lindström og Monika Estenberger

Her kan du lese om hvordan du kan bruke kroppen som redskap i samspill og kommunikasjon med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet.
Materialet er delt opp i tre temaer: kontakt og sosialt samspill, omverdenforståelse og kommunikasjon. Under hvert tema finner du tekst og forklarende bilder i tillegg til mange videoeksempler.