Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? | www.statped.no

Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

Kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - prinsipper, teori og praksis. 

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Veiledere, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Karen Andersen, EvaBritt Andreassen, Sally Damslora, Åse Endresen, Harald Haldorsen og Bergljot Rieber-Mohn

Utgiver: Statped

Hensikten med dette heftet er å gi en kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for arbeidet. Vi skriver litt om livskvalitet og om hva begrepene samspill og kommunikasjon innebærer i denne sammenhengen.

Heftet er i utgangspunktet rettet mot deg som er ny i arbeidet med personer med medfødt døvblindhet, men vi har alle behov for å tenke i gjennom det som foregår når vi er i samspill og kommunikasjon. Vi er to parter som møtes for å oppleve fellesskapet i det å kunne forstå hverandre, selv om utgangspunktet kan være meget forskjellig i måten å gjøre seg forstått på.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!