Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Bli kjent med konseptet bok

Det er viktig å være bevisst på at bok som konsept må introduseres for barnet. Hvis barnet ikke har erfaring med hva en bok er, kan det hende at barnet utforsker boken ved å rive ut sider, bite i den og kaste den vekk. Dette betyr ikke at barnet ikke er interessert, men dette kan være en del av utviklingen knyttet til å lese en bok. Ikke gi opp selv om dette skjer flere ganger. Fortsett å introdusere boken og følg barnets initiativ. For at lesing skal bli lystbetont er det viktig å avslutte når barnet gir uttrykk for det. Tidsperspektivet her kan variere, men tenk opp til ett halvt år. Det er vi som nærpersoner som må vise barnet hvordan en bok skal leses og behandles.

To barnehender som holder i en taktil bok

Bli kjent med materialet og temaet

Før du presenterer selve boken for første gang kan det være en fordel at barnet har blitt kjent med materialet til de ulike taktile illustrasjonene.

  • Ha to eksemplarer av hvert materiale, ett som man limer inn i boken og ett som man bruker til forberedelse.
  • Snakk om temaet i boken og hva de ulike materialene representerer slik at barnet kan forberede seg på hva boka handler om og kanskje enklere diskriminere de ulike illustrasjonene.
To barnehender kjenner på materialet som skal være i en taktil bok)

Planlegg leseaktiviteten

Når du skal starte å lese en taktil bok for et barn er det viktig at det planlegges godt. For at aktiviteten skal bli kjent for barnet er det viktig å

  • Ha en struktur som er gjentagende.
  • Aktiviteten bør inneholde en tydelig begynnelse og en tydelig slutt, noe som bidrar til kjente og trygge rammer.
  • Det er en fordel at den som skal lese for barnet har planlagt hvilken taktil bok en skal lese.
  • Det er viktig å planlegge om boken skal leses høyt i samlingsstund, foregå i en liten gruppe eller en til en.
  • Ved å legge til rette for en god lesestund etablerer man lesing av bok som en bevisst aktivitet og kan være med på å formidle en god lesekultur.
En voksen hånd med en barnehånd over, som kjenner på ett mykt stoff sammen

Hånd over hånd metoden

Med hånd over hånd mener vi felles bruk av hender. Den voksne legger sin hånd under barnets hånd og leder den mot det man ønsker at barnet skal kjenne på. Den voksnes hånd fungerer som en «buffer» ved at den voksne først tar på gjenstanden. Da kan barnet velge å kjenne litt på gjenstanden med den store hånden som buffer, og utforske videre alene eller ta hånden sin vekk. Man skal unngå å ta hånden til barnet direkte på gjenstanden, dette kan virke mot sin hensikt ved at barnet ikke ønsker å utforske taktilt i etterkant av en eller flere slike opplevelser.

En barnehånd som kjenner på pynteegg i forskjellige størrelser sammen med en voksen hånd

Rollemodell for barnet

En god introduksjon av den taktile boken innebærer at en voksen er en god rollemodell. Det vil si at man intoner seg til barnet og har fokus på den taktile sansen. For at barnet skal få forståelse av konseptet bok må den voksne vise og veilede. Dette handler om hvordan boken skal holdes, leses, hva en forside og bakside er, at man utforsker en og en side i riktig rekkefølge, leseretning og tempo. En god rollemodell kan også bruke stemmen for å gi enda mer spenning og forståelse til innholdet. Følg barnets initiativ, sørg for å ha god tid og at man kan oppholde seg et sted hvor lesingen kan foregå uforstyrret.

Side 9 av 19