Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Etablering av felles oppmerksomhet

Lesing av taktil bok legger opp til et tett samspill mellom den som leser boken og den som blir lest for. Boken blir et felles fokus, og en skaper mening sammen ved å snakke om det man leser. Når du leser boken er det viktig å

  • Være oppmerksom på barnets initiativ
  • Snakke om det dere leser
  • Stille spørsmål eller undre seg sammen om hva som skjer i fortellingen.
  • Kjenne på illustrasjonene og teksten ved å bruke hånd over hånd-metoden og kommentere det en kjenner på.
En barnehånd og en voksen hånd kjenner på en kastanje sammen

Ulike måter å etablere felles oppmerksomhet på

  • En-til-en aktivitet
  • Fellesaktivitet med flere
  • Lese sammen med og dele med familie og venner som en sosial aktivitet

Hvis barnet skal lese boken sammen med jevnaldrende er det viktig at barnet er den som viser frem boken til de andre. Barnet må sitte med den som leder samlingsstunden for å ha tilgang til sin taktile bok. Å lese den taktile boka i en samlingsstund kan ha en positiv effekt på engasjement rundt den taktile boka for hele barnegruppa. Har barnet for eksempel et kort oppmerksomhetsspenn må man tilpasse lesestunden deretter.

Side 10 av 19