Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Hva er personlige taktile bøker

En personlig taktil bok har bilder eller skrift som barnet kan utforske med hendene. Boken er ment for å utforskes taktilt, og det visuelle er underordnet. Det viktigste er at det en kjenner på gir mening for den som utforsker boken. Det kan være utformet som en bildebok med taktile illustrasjoner og tekst, men den kan også være utformet som en pekebok med kun taktile illustrasjoner.

I tillegg til taktile illustrasjoner og eventuelt punktskrift kan det være nyttig å ha en støttetekst i visuell skrift. Dette kan bidra til at nærpersonen som leser sammen med barnet er innforstått med hva historien og de taktile illustrasjonene omhandler. Det kan også være barn som har utbytte av tilgang til visuell skrift i boken, men som likevel har behov for taktile illustrasjoner.

En åpen taktil bok med visuell og taktil tekst på den ene siden og taktil illustrasjon på den andre siden

Side 7 av 19