Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Hvorfor lage taktile bøker selv

Om barnet har lite eller ingen erfaring med bøker anbefaler vi å lage en bok om noe som er interessant og motiverende for barnet. Tilgjengeligheten og utvalget til visuelle bøker er stor. Det er enkelt å finne en bok som interesserer og motiverer det seende barnet.

En bokhandel med mange hyller med bøker

Tilgjengeligheten til taktile bøker er begrenset, de er ikke nødvendigvis så lette å få tak i og kanskje finner man heller ikke en bok om det temaet man er ute etter. Å ta utgangspunkt i barnets erfaringer når man lager en taktil bok vil være et godt utgangspunkt for å fange interessen og stimulere språkutviklingen. Hvis det er utfordrende å finne ut hva som motiverer og hva som interesserer, kan man like gjerne tenke hva barnet har erfaring med å gjøre, og lage bøker om dette. For eksempel en tur i skogen. Når man lager en taktil bok om noe barnet har erfaring med, og som er en del av hverdagen, kan boken brukes som en forberedelse til å gjennomføre aktiviteten, eller som grunnlag for samtale om noe som har skjedd. Da snakker man om noe som er ut over her-og-nå-situasjonen, altså et situasjonsuavhengig språk.

En barnehånd som kjenner på blader, kvister, kastanjer ute

Side 8 av 19