Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Lesing og leseopplæring når du skal lese med hendene

Ett barn som står over en bok-kasse. Bok-kassen inneholder mange bøker. To bøker ligger på gulvet

Lesing av bøker står sterkt i vår kultur. Det er vanlig at små barn får tilgang på bøker på et tidlig tidspunkt. Å gi bøker i barselgave, dåpsgave og bursdagsgave er ikke uvanlig.

I barnehage og skole legges det vekt på å tilby et mangfold av bøker slik at barna blir kjent med ulike sjangre og skriftspråket. Alle barn, unge og voksne i vårt utdanningssystem bør få erfare hva en bok er, også om man er blind, har en synsnedsettelse eller sammensatte lærevansker. Elever som ikke følger læreplanmålene, bør også ha mulighet til å lære seg å bli kjent med tekst og lese tekst.

Stimulere interessen for taktil uforsking av bokstaver

Seende barn har tilgang til skriftspråket i sine omgivelser fra fødsel. Barn som er blinde eller har en synsnedsettelse har ikke tilgang til bokstaver i sine omgivelser uten at nærpersonene viser dem skriftspråket. Det er viktig at man stimulerer interessen for å utforske og bli kjent med bokstaver. Nærpersoner kan bidra til at barnet blir kjent med og får et forhold til punktskrift før lese- og skriveopplæringen begynner. Ett eksempel vil være at barnet utforsker en taktil bok som har taktile illustrasjoner og punktskrift. Da kan barnet lære seg forstå at det er en sammenheng mellom illustrasjonen og det som står skrevet.

Barnet kan i likhet med andre barn bli presentert for «sin bokstav» (første bokstav i fornavnet) og lære å kjenne igjen denne før lese- og skriveopplæringen begynner. En taktil bok kan være en måte å presentere dette på, som kan bidra til at barnet får en forståelse for hva bokstaver er.

Fem perler med punktskrift på
Fem perler med visuelle bokstaver på

Viktigheten av lekeskriving

Når seende barn lekeskriver betyr det ikke at de kan lese og skrive, men de hermer og gjør noe som ligner. Barn som er blinde eller har en synsnedsettelse må bli presentert for muligheten til å leke med skriftspråket. La gjerne barnet lekeskrive for eksempel ved hjelp av en punktskriftmaskin, for så å sette det inn i en taktil bok og kjenne på det de har skrevet. På denne måten blir de kjent med hvordan en punktskriftmaskin fungerer og at denne skriften hører hjemme i en bok.

Bilde av en Mountbatten Brailler Tutor

Side 6 av 19