Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Eksempel på taktil bok med fokus på det taktile

For å illustrere at vi skal kjøre til butikken, er en del av et bilbelte valgt istedenfor å bruke en lekebil. Barnet som er blinde, har kanskje ingen erfaring med at en bil for eksempel har fire hjul og fire dører. Men et bilbelte er gjenkjennbart og er en naturlig del av det å kjøre bil.

En åpen taktil bok, med visuell- og punktskrift på den ene siden. Taktil illustrasjon på den andre siden skal forestille ett bilbelte.
En åpen taktil bok, med visuell- og punktskrift på den ene siden. Taktil illustrasjon på den andre siden skal forestille ett bilbelte.

Side 17 av 19