Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Storyboard for å planlegge boken

Nå er du kommet i en mer detaljert del av prosessen. Ved å bruke storyboard må du tenke på og skrive opp detaljer som:

  • Hvordan skal forsiden være?
  • Hvor mange sider skal boken ha?
  • Skal boken inneholde tekst? Visuell tekst og/eller punktskrift?
  • Hvis barnet en synsnedsettelse og har noe utbytte av farger, har materialene gode kontraster?
  • Hvis boken skal ha tekst, hva skal stå av tekst?
  • Hva skal de taktile illustrasjonene forestille?
Ett ark med sju post it-lapper, med visuell tekst som beskriver hva boken skal inneholde. Øverst på arket står: Tittel: En tur på butikken.)

Forsiden

Forsiden kan gjerne formidle noe av “essensen” i boken, slik at tema blir gjenkjennbart. Den kan ha noen få taktile detaljer, men ikke for mange. En tekstlinje på forsiden (tittel) skal si noe om innholdet i boken og som kan skape en nysgjerrighet.

Antall sider

Boken kan ha så mange sider du ønsker, men den boken vi har brukt her kan ha seks eller ti sider.

Bruk av visuell tekst og punktskrift

Det varierer om man bruker tekst i en personlig taktil bok. Ved å bruke både visuell-og punktskrift er fordelen at den som leser boken vet hva historien handler om og barnet som blir lest for blir kjent med tekst. Det kan også være mulig med lekeskrift. Dette er for at barnet skal bli kjent med skriftspråket og leke med det. Hvis tekst skal være med bør det være korte enkle setninger, men med nok innhold til at alle kan lese denne, uten at man vet historien fra før.

Valg av taktile illustrasjoner

Når du skal planlegge hva de taktile illustrasjonene skal forestille blir det viktig å fokusere på det taktile, og ikke det visuelle. For seende kan det være mange detaljer i et visuelt bilde, mens i en taktil illustrasjon er det enkle det beste. La den taktile illustrasjonen inneholde få detaljer slik at den blir mer gjenkjennbar. Hvis den taktile illustrasjonen skal forestille en dag på stranden for eksempel, vil det for en som ikke ser være veldig vanskelig å gjenkjenne en sol taktilt. Et håndkle som man sitter på, vil være gjenkjennelig for det er noe man har kjent på taktilt.

Side 15 av 19