Til hovedinnhold

Personlige taktile bøker

Innledning

Når vi i denne veilederen omtaler taktile bøker, mener vi personlige bøker, de som er laget spesielt til det enkelte barn. En personlig bok er laget til barnet som skal bruke boken, basert på tidligere erfaringer som barnet har. Vi har tatt utgangspunkt i at en nær voksen til barnet lager boken.

Det finnes også taktile bøker som er produsert i større omfang, og som du kan få tak i biblioteket eller kjøpe. Disse bøkene er ikke spesielt tilpasset barnet, og tar ikke hensyn til barnets erfaringer. Personlige bøker er et godt utgangspunkt for barn som ikke har hatt tilgang eller liten tilgang til bøker. Her kan du bruke det som motiverer og interesserer for å få fokuset rettet mot det å lese en bok. Taktile bøker kan brukes som et virkemiddel for å få til gode og meningsfulle opplevelser sammen med andre. I tillegg kan gode og lystbetonte erfaringer med bøker og lesing være positivt for senere lese- og skriveopplæring.

Side 2 av 19