Sarepta | www.statped.no

Sarepta

Sarepta er et multimediabasert ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram, og er et skallprogram der lærerne må lage individuelt tilpasset undervisningsmateriell som legges inn i programmet.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump fra programmet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, Windows

Størrelse: 2GB

Systemkrav: Widows 7 eller nyere

Utvikler: Sprida

Sarepta gir muligheter til individuell utforming og utvidelse i takt med barnets utvikling. Ved hjelp av programmet kan man sette læringen i system og dermed skape forutsigbarhet for barnet. Programmet er bryterstyrt, er koblet til talesyntese og er  bygget opp slik at det gir en god struktur. 

Ved hjelp av Sarepta vil man kunne fange barnets oppmerksomhet og dele opplevelser. Det blir mulig å ha et felles fokus og på den måten inspirere til økt kommunikasjon. Strukturen i programmet gjør det mulig å lage en god oversikt som fremmer selvstendighet.

Les også artikkelen "Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet". Forfattere: Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). hentet fra Spesialpedagogikk, 77(10).

 • Mange barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, lærer seg å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som et supplement til annen type kommunikasjon, eller som fritidsaktivitet.

  Dette kan gi utvidede muligheter for å finne samtaleemner, og kan også gi barnet muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i barnehagen.

  IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som kan visualisere opplevelser og hendelser som man kan snakke videre om.

  Sarepta er et IKT-hjelpemiddel og program som har vist seg å fungere godt for mange barn som er født med kombinerte sansetap eller døvblindhet

 • Noen av mulighetene for bruk av Sarepta kan være:

  • Gir muligheter til individuell utforming og utvidelse
  • Læringen kan settes i system
  • Bruk av programmet kan skape forutsigbarhet og oversikt
  • Strukturere forberedelser til aktiviteter
  • Lage ramme om kommunikasjon om hendelser og opplevelser
  • Fanger lett elevens oppmerksomhet og skaper motivasjon
  • Lage databilledbøker om ulike aktiviteter og hendelser
  • Gir muligheter for samtale om noe i fortid eller fremtid
  • Bilder og filmer kan sees som mange ganger som eleven har behov for
  • Barnebøker og eventyr kan presenteres som databilledbøker
  • Supplement i tilrettelegging for utvikling av talespråk og begreper
 • Programmet har to nivåer:

  • Ett nivå der læreren lager strukturen og menyene, lager innstillinger, bilde-, video-, og lydbank samt billedbøker. Her aktiveres også talesyntese og bryterpanel.
  • Ett nivå der elevene selv bruker brytere for å velge hva de vil se og høre på.

  Programmet kan kobles til punktskrift/leselist og knyttes til internett, og har mange muligheter for utvidelse slik at det er enkelt å lage innhold som er tilpasset elevens forutsetninger og utvikling.

  Ulike moduler:

  • kalender
  • bildebok
  • tekst
  • musikk
  • spill
  • e-post
  • MSN
  • mulig å koble til leselist
  • mulig å koble til internett

  Personer rundt brukeren bestemmer hva som skal være med i brukerens program. Programmoduler som bildebok, CD, memory, timeplan, e-post, kalender, OCR-programvare med mer, følger med. Programmet støtter talesyntesen Infovox og kan i tillegg spille lydfiler (wav, mp3). Bruker kan også bruke punktinnskrivning.

  Elevene styrer oftest programmet med 2-5 brytere, som er koblet til en bryterboks. Det er Tash-brytere som benyttes.

  Enkelte elever bruker leselist i tilknytning til Sarepta og programmet er tilpasset skjermlesere. Den leselisten som oftest velges til dette bruket er Modular Evolution 88.

  • Talesyntese
  • Bryterstyres
  • Mulig å koble til leselist
  • Mulig å koble til internett

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!