Til hovedinnhold

Synbedömning av barn med nedsatt hörsel

Her kan du lese om hvordan du kartlegger synet hos barn som har nedsatt hørsel. Du finner forklaringer, eksempler på tester og metodebeskrivelser samt eksempler på hvordan du kan kompensere for nedsettelse av ulike synsfunksjoner.

Forside med tittel Synsbedømming av barn med nedsatt hørsel. Bilde av en gutt med briller blant mange bokstaver
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter
  2. Språk: Svensk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), 2021
  6. Forfatter: Ingrid Axelsson og  Annika Södergren

Uttdrag fra innledningen:

"Synbedömning av barn med nedsatt hörsel tar utgångspunkt i synens olika delfunktioner. Till varje synsfunktion finns en enkel definition, exempel på tester och metodbeskrivningar samt exempel på hur man kan kompensera för nedsättning av olika synfunktioner. Tillmaterialet finns det också instruktionsfilmer (länkar finns i respektive avsnitt) där Ingrid och Annika visar och kommenterar det praktiska utförandet. Hela materialetfinns på vår webbplats www.nkcdb.se tillsammans med annan användbar information om dövblindhet."