Til hovedinnhold

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

Boken gir fagfolk verktøy for å identifisere og vurdere taktilt arbeidsminne hos personer med døvblindhet.

Bilde av omslaget til boka: to hender som holder rundt et tre.
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  2. Språk: Engelsk
  3. Pris: Gratis
  4. Utgiver: Nordens velferdssenter, 2019
  5. Forfatter: Jude T. Nicholas, Annika M. Johannessen, Trees van Nunen

Arbeidsminne, eller evnen til å huske noe i en begrenset periode er en sentral funksjon i kognitive prosesser. For personer med medfødt døvblindhet trenger vi et kroppslig-taktilt perspektiv på arbeidsminnet. Denne håndboken gir en teoretisk oversikt over temaet og presenterer en skala som kan brukes til å identifisere og vurdere taktilt arbeidsminne hos personer med døvblindhet. Den danner også et utgangspunkt for å designe verktøy og strategier for å sikre at disse personene kan utvikle og benytte seg av sitt potensiale, både kognitivt og språklig.