Til hovedinnhold

TAKOM

TAKOM er en nettressurs på Padlet som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Den inneholder videoer som viser taktile og visuelle tegn.

Bildet viser to personer som holder hverandre i hendene for å gjøre taktile tegn
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Nettressurser, Tegnspråk, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser
  2. Forfatter: Anne Sofie Fjære Løvbrøtte og Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren

Videoene er sortert i kolonner etter ulike situasjoner som skjer i løpet av dagen. Læringsressursen er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. For å kunne planlegge og forberede til de ulike aktivitetene anbefaler vi bruk av MIATT plan som er en didaktisk plan som finnes i denne padleten.