Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

13. Kommunikasjon med hjemmet

Illustrasjon av en bok med bilde av en kopp, en skje og skrevet tekst

Eksempel

Vi hadde en kommunikasjonsbok hvor jeg tegnet et stort bilde av en gjenstand eller noe hun hadde gjort i løpet av dagen. Barnet var til stede og satt ved siden av meg da jeg tegnet. Jeg tok for eksempel hennes egen kopp og tegnet med tusj rundt koppen. Slik kunne jenta og foreldrene peke på bildet og gjøre tegnet DRIKKE. Jenta fikk på denne måten et forhold til den lille boken, ved at det hver dag var en stor og tydelig tegning av noe hun var opptatt av. Jeg skrev selvfølgelig også små hendelser og tegn barnet hadde benyttet i løpet av dagen.

Side 14 av 15