Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

14. Video som hjelpemiddel

Illustrasjon av et videosymbol

Forklaring

Det ble tatt video av både planlagte og ikke-planlagte aktiviteter med barnet. Opptakene gjorde det mulig å kunne dele det pedagogiske opplegget med en annen fagperson. Samtalene jeg hadde med en spesialpsykolog var bevisstgjørende. Vi så av og til på videoer av barnet og meg i interaksjon. Disse samtalene hadde vi ca. tre ganger i halvåret. Jeg ble trygg på at det jeg foretok meg med barnet var en god fremgangsmåte.

Jeg ser at jeg benyttet mindre stemme og flere elementer fra tegnspråk ettersom årene gikk, fordi jeg fikk mer kunnskap om tegnspråk og hva sterk hørselshemming medførte.

Side 15 av 15