Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

7. Humor og glede i pedagogikken

Illustrasjon av voksen og barn som ler sammen og bruker tegn

Forklaring

Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt. Det fremmer kontakt og ønske om gjentagelse, og dermed læring. Smil og latter som barn og voksne deler bidrar også til samhørighet, tillit og positive forventninger.

Eksempel

Det å oppleve at den voksne koser seg og har det hyggelig er noe barn setter pris på. Alle liker å være sammen med folk som viser at de trives sammen med oss. I videoen står vi på hodet, en slags grovmotorisk hermelek. Dette gjorde vi kun for å ha det moro.

I denne videoen kan du se en lek der vi bytter på å «ta hverandre». Jeg oppfordret her til turtaking gjennom «jeg kommer og tar deg»-lek. Her ser vi forventing, spenning og glede.

Side 8 av 15