Til hovedinnhold

Usher syndrom - en kort beskrivelse

Heftet gir en kortfattet beskrivelse av noen av de sentrale aspektene ved dette syndromet, og også si noe om døvblindhet som er den funksjonshemningen syndromet med tiden forårsaker.

Forside hefte
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter, Tidlig innsats
  2. Språk: Bokmål
  3. Størrelse: 32 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: VidensCentret for Døvblindblevne, 2006

Usher syndrom er klart den vanligste enkeltårsaken til døvblindhet blant unge og yngre døvblindblitte.Vi har forsøkt å vise noen av de mest typiske trekkene ved Usher syndrom, som er et syndrom som kan utvikle seg på mange forskjellige måter. Dessuten er det langt fra ferdig utforsket – dette gjelder særlig på det genetiske området – og det kommer hele tiden frem ny kunnskap.

Vi håper at du ved å lese denne beskrivelsen vil finne svar på noen av de spørsmålene du måtte ha. Det kan også dukke opp flere nye spørsmål. På de bakerste sidene finnes det en emneinndelt liste over relevant litteratur hvor du kan finne mer informasjon. Det statlige kompetansesystemet for døvblinde, kan hjelpe deg med informasjon og annet, og ved behov henvise deg til steder både i Norge og andre land som har mye informasjon om Usher syndrom. Et av disse stedene er naturligvis VidensCentret for Døvblindblevne, kunnskaps-senteret i Danmark som har forfattet originalteksten til dette heftet.

ISSN: 1503-271X

ISBN: 82-7740-024-1