Til hovedinnhold

Har vi ikke punktskriftboken?

Da søker du om å få læreboka pedagogisk tilrettelagt i papirpunkt eller som elektronisk bok for leselist.

Fristene er:

20. januar for grunnskolen, Vg2 og Vg3

30. april for Vg1

Bøker bestilt innen fristen vil bli levert til skolestart samme år.

Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, gjøres dette på samme skjema.

Det er viktig at du ikke søker om bøker som allerede er tilrettelagt og tilgjengelig som reproduksjon.

Søk om tilrettelegging av lærebok Bokmål/Nynorsk.