Til hovedinnhold

Om læremidler i punktskrift fra Statped

Grunnskoler og videregående skoler kan bestille tilrettelagte lærebøker fra Statped. Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, kan du søke om å få læreboka tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for leselist. Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, gjøres dette på samme skjema.

Statped tilrettelegger lærebøker i punktskrift på papir eller som elektronisk bok til leselist.

Tilrettelagte læremidler i punktskrift er gratis for skolene.