Til hovedinnhold

Å spise sammen – den eldste og mest naturlige inkluderingsarena

Et hefte med utvalg over materiell og konkrete tiltak som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser.

Et utvalg over materiell som kan bidra til at barn medmultifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2015
  5. Forfatter: Ena Caterina Bolognese

Spising innebærer både samspill og glede, gir ernæring, og er en av de viktigsteerfaringer og opplevelser som barnet og dets omsorgsperson kan dele. Måltidet ervidere en anledning til læring og en av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet.

I dette heftet er det forsøkt å gi grunnleggende informasjon om bruksområdet for materialet.

Materialet er samlet under følgende seksjoner:

1) Opplevelse av smak

2) Opplevelse av alt munnen, tunga, tennene og pusten kan gjøre

3) Ulike kopper og glass

4) Ulike tallerkener

5) Bestikk

6) Hjelpemidler til tilrettelegging

7) Halstørkle og smekker

8) Kartleggingsmaterialet

9) Litteratur

Les også artikkelen Måltidet: tiltak for god opplevelse for barn med multifunksjonshemming.