Among the Sleep | www.statped.no

Among the Sleep

En spennende og inkluderende inngang til arbeid med tekst, språk, religionsfaglige og samfunnsfaglige temaer i ungdomsskolen og videregående skole.

Fakta og tilgjengelighet

Logo: Liten gutt og bamse balanserer på en planke i mørket.

Kategori: Sammensatte lærevansker, KRLE, Engelsk, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Mac, Windows, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Norsk / engelsk

Utvikler: Krillbite Studio

I Among the Sleep spiller du en toåring som våkner i senga og oppdager at moren er forsvunnet. Spillet går ut på å samle minner for å finne tilbake til henne. Du får hjelp av bamsen Teddy. Han veileder deg samtidig som han er en god venn å ha i nattemørket. Spillet går under sjangeren spenning og har en aldersgrense på 12 år. 

Among the Sleep er et førstepersons oppdagelsesspill der du opplever verden fra en toårings perspektiv. Den litterære fortellingen er lineær, men du interagerer med omgivelsene på jakt etter minner. Spillet kan brukes med norsk eller engelsk tale og undertekst, og er i tillegg tekstet på en rekke andre språk. Spillet setter stemning fra første stund og kan blant annet brukes som introduksjon til muntlig eller skriftlig arbeid i norsk eller for å øke muntlig eller skiftlig kompetanse i engelsk. Noen korte instruksjoner gis i tekstform, men det meste av kommunikasjonen skjer auditivt via bamsen Teddy. Språket er enkelt og uttalen forståelig.

Kontrollsystemet i spillet er enkelt, og mange vil klare å nå spillets mål på egenhånd. De sterke auditive og visuelle inntrykkene gjør at det også er spennende å spille i par eller i små grupper.

 • Spillet kan brukes i undervisningssammenheng på ungdomstrinnet og videregående skole og er et inkluderende alternativ til mer tradisjonell litteratur. Fortellingen i spillet oppleves auditivt, og det egner seg derfor til elever som har utfordringer med tekst. Spillet har en tydelig struktur som kan være nyttig for elever med konsentrasjonsvansker. Du settes rett inn i historien og gjennom aktive valg får du være med på å utforske toåringens minner. Kravet til deltakelse er lavt og gir muligheter for at alle elevene kan være likeverdige deltakere. 

  Inntrykkene du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt til samarbeidslæring i flere fag. Among the Sleep kan brukes som et utgangspunkt for å produsere tekster.

  Kompetansemål

  Spillet kan for eksempel brukes for å dekke følgende kompetansemål etter 10. trinn:

  Norsk:

  • Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
  • Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
  • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur

  KRLE:

  • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

  Engelsk:

  • Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
  • Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
  • Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land

  Spillpedagogene har gjennomført et undervisningsopplegg for videregående. For forslag til aktuelle kompetansemål, se https://spillpedagogene.com. Flere av spørsmålene de nevner på sine sider er gode å bruke også på lavere trinn.

  Det tar ca. 3 timer å spille gjennom Among the Sleep. Spillet kan benyttes over flere økter hvor læreren bruker historien som utgangspunkt til undervisning. Et godt alternativ for kortere undervisningsopplegg kan være å ha noen spilløkter der elevene får interagere med omgivelsene i spillet, for så å benytte seg av videoopptak fra YouTube for å oppleve avslutningen på fortellingen.

  Læreren bør ha spilt noen sekvenser før det brukes som en del av et undervisningsopplegg. Læreren kan benytte seg av gjennomganger (walkthrough) av spillet i tekst eller video for å få en rask innføring og god veiledning underveis i spillet. Dette vil korte ned spilletiden og planleggingen betraktelig. 
  Link til skriftlig gjennomgang av spillet.

  Spillet kan også brukes som inngang til diskusjon. Forslag på spørsmål til samtale og refleksjon i små grupper og i plenum kan være:

  • Hva er god omsorg for et lite barn?
  • Har du noen gang kjent deg alene eller redd?
  • Hvordan opplever du å gå rundt alene i mørket?
  • Hva tror du Teddy betyr for den lille gutten?
  • Hvordan påvirker musikken deg?
  • Ressurser som kan brukes som supplerende verktøy i arbeidet med spillet er appene Inspiration Maps og iThoughts. Tankekartene strukturerer og gir en visuell fremstilling i arbeidet med refleksjonsoppgaver. Tankekartene kan med fordel bli en del av en ressursbank til videre arbeid. 
  • Ordsky på mentimeter.com vil være et spennende verktøy som også vil gi god visuell støtte.
  • I tillegg til Windows og PC/Mac er spillet tilgjengelig på PS4 og Xbox One. 

   

 • I spillet er det mulig å gjøre endringer i følgende innstillinger:

  • Lysstyrke 
  • Språk 
  • Undertekst 
  • Bevegelsessensitivitet 
  • Synsfelt 

  Among the Sleep kan brukes sammen med Tobii øyestyring.

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!