Til hovedinnhold

Åpne for læring

Heftet "Åpne for læring" er en ressurs til lærere, PPT og foreldre for å kunne legge til rette for barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen.

Forside Åpne for læring
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 34 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2012

Det finnes trolig ett barn i hver tredje klasse som har skader etter alkohol i svangerskapet. Det er derfor stort behov for kunnskap om hvordan møte barn med FASD i skolen.

Spesifikke klasseromstrategier blir beskrevet i heftet, likedan betydningen av et forutsigbart miljø, holdninger til eleven, forståelse av hva FASD er, tolking av atferd, endring av undervisningsstil m.m.

Barn og unge med FASD har en hjerneskade som kan gi flere læringsutfordringer. De vanligste er lavere 1Q enn gjennomsnittet, vanskeligheter med planlegging og organisering, dårlig korttidshukommelse, svak forståelse av abstrakte begreper, forsinket utvikling i språk og motorikk, matematikkvansker og det kan være vanskelig å tolke sosiale situasjoner.

"Åpne for læring" er en oversettelse av det amerikanske heftet "Reach to teach» og er omarbeidet til norsk av rådgiver Kirsten Ruud og psykolog Terje Bjelland fra Statped i samarbeid med Borgestadklinikken.

Se også DVD-en «Når barnet er født med alkoholskade», som finnes i Statpeds nettbutikk.

Relaterte ressurser