Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon | www.statped.no

Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

Eksempelhefte der Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon er tilpasset elever med Asperger syndrom, som tips til lærere i grunnskolen. Alt er splittet opp på de ulike trinnene i grunnskolen. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside for publikasjonen

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Sosiale ferdigheter, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: PPT i Stavanger kommune og Statped

Utgiver: Statped, 2014

Elever med Asperger syndrom og autisme strever med språk, kommunikasjon og sosial samhandling. Konsekvensene av disse vanskene gjør det utfordrende for denne elevgruppen å nå målene i læreplanen for norskfaget. Dette eksempelheftet er laget med bakgrunn i kompetansemål fra Kunnskapsløftet 2006, og er revidert i 2014.

Kompetansemålene i kompetanseløftet 2020 er formulert annerledes, men korresponderer likevel innholdsmessig med mye av det som stod i kunnskapsløftet 2006. Dette heftet vil derfor kunne være til inspirasjon og hjelp til å planlegge norskundervisingen i grunnskolen for elever med autisme og Asperger syndrom, på tross av at skolen har fått nytt læreplanverk. I tillegg beskrives også mange pedagogiske verktøy som kan være nyttige i tilretteleggingen. Prinsippene, systematikken og operasjonaliseringen som er brukt for norsk muntlig kommunikasjon kan også benyttes på andre områder. Ved å gi eksempler på operasjonaliserte kompetansemål til ulike delmål og detaljmål kan det lette arbeidet med å skrive individuelle opplæringsplaner.

På sikt vil det komme oppdatert innhold på Statpedsidene knyttet til dette temaet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!