Til hovedinnhold

Barnehageguiden

Barnehageguiden er laget for barnehageansatte for å skape en bevisstgjøring over barns atferd for å lettere kunne gjenkjenne symptomer på ADHD.

Forsidebildet viser to barn som sitter på hver sin ende av en vippe.
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Barnehage, Veiledere
 2. Språk: Norsk
 3. Pris: Gratis
 4. Størrelse: 32 sider
 5. Format: PDF
 6. Utgiver: ADHD Norge, 2017
 7. Utvikler: ADHD Norge i samarbeid med Statped

Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer.

– Følg med på barna, bli bevisst symptomer og risikoatferd, slik at man raskt kan slå fast om barnet trenger vurdering i PP-tjenesten og videre utredning for ADHD, sier Nina Holmen, fagsjef i ADHD Norge. – Det er dette vi ønsker å fokusere på med denne guiden, sier hun.

Barnehageguiden er også en påminning om betydningen av rutiner, struktur og gode organisatoriske rammer for lek. – Dette er enkle, forebyggende tiltak for å hindre uheldig utvikling av ADHD-symptomer for barn i risikosonen. Samtidig skaper det trygghet for alle små barn, sier Holmen.

Barnehageguiden er i stor grad tuftet på boken Barn med ADHD i barnehagen. Boken henviser til bred og solid forskning på feltet, evidens- og kunnskapsbaserte tiltak og eksempler på praktisk gjennomføring.

Hindre stigmatisering

– ADHD er en upopulær diagnose som det er mye diskusjon og skepsis rundt, spesielt i media. Mange opplever diagnosen som en belastning og føler seg stigmatisert. Denne stigmatiseringen vil vi ikke at barn skal oppleve, sier Holmen. Barnehageguiden er illustrert av animasjonsfilmskaper Mads Johan Øgaard. Han har selv dysleksi og vet godt hvordan det er å være barnet med lærevansker. – Det synes også i hans lekne, fargerike og fortellende tegninger, sier Holmen.

Barnehageguidens innhold

 • Hva er ADHD?
 • Tilleggsvansker
 • Kartlegging og obersvasjon
 • Tilrettelegging
 • Samarbeid

Relaterte ressurser