Til hovedinnhold

Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

Kartleggingsverktøy og skjema du kan bruke for å hjelpe barnet til å utvikle sin stemme og fremme sine synspunkter.

Skjermdump av SDLMI skjema
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Kartleggingsmateriell, Sosiale ferdigheter

Barnets stemme har vært et sentralt tema i skolen de senere årene. For å hjelpe barnet til å utvikle sin stemme og fremme sine synspunkter – og som en tilnærming til faglig læring – kan vi se til arbeidene om selvbestemmelse eller «self-determination» som er det engelske fagbegrepet.

Materiell

Kartleggingsverktøy

Elev- og lærerskjemaene i kartleggingsverktøyet The AIR Self-Determination Scale. Disse måler delferdigheter innen selvbestemmelse (som f.eks. det å kunne sette mål for seg selv).

  • Lærerskjema inneholder spørsmål om egenskaper og atferd som indikerer i hvilken grad din elev viser selvbestemmende atferd og i hvilken grad personer rundt din elev legger til rette for muligheter til å utfolde selvbestemmelse.
  • Elevskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du får til det du vil eller trenger.

SDLMI- skjema

Skjema hentet fra The Self-Determined Learning Model of Instruction (SDLMI) – Teacher’s Guide. Dette skjemaet er til bruk sammen med elever. SDLMI er en intervensjon til bruk i klasserommet for å gi elevene muligheten til å øve på disse delferdighetene.

Materialet er oversatt til norsk av Veerle Garrels som en del av hennes phd. avhandling. Denne ble ferdigstilt våren 2019 ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Gå til Zarrow Center for Learning Enrichments nettsider for å lese mer om The AIR Self-Determination Scale

Gå til selfdetermintation.edu for å lese mer om The Self-Determined Learning Model of Instruction (SDLMI) – Teacher’s Guide (PDF).