Til hovedinnhold

Book Creator fremmer felles aktivitet og opplevelser

I Charlottenlund barnehage i Trondheim har de gjort seg nyttige erfaringer med appen Book Creator i arbeidet med Åse.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Barnehage, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Bokmål, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål

Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, samspill og inkludering med de andre barna, og kommunikasjon og erfaringsutveksling med Åses nærpersoner. Filmer av Åse danner grunnlag for faglig evaluering og utveksling av opplevelser.

Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer og teknologi er et sentralt mål i prosjektet "Vi sprenger grenser". Bruken av Book Creator i Charlottenlund barnehage har vært en del av dette.