Til hovedinnhold

Brytere - hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltakelse

Dette idéheftet argumenterer for at brytere kan være en døråpner når det gjelder å gi personer med multifunksjonshemming aktiv medvirkning.

Omslaget til "Brytere"
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bokmål, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2001
  5. Forfatter: Svein Lillestølen

Heftet er basert på mange års erfaring fra arbeid med opplæring og aktivisering av mennesker med multifunksjonshemming, og fra veiledning av deres nærpersoner. Målet er å vinne kunnskap og innsikt for å bedre multifunksjonshemmedes muligheter for mestring og deltagelse. Heftet er et forsøk på å formidle noen av erfaringene og refleksjonene vi har gjort oss i tilknytning til dette arbeidet.

Del I understreker viktigheten av målarbeid, og antyder noen mål som ofte er aktuelle i aktivisering og opplæring av denne gruppen mennesker. Ofte involverer mål om større egenaktivitet for denne gruppen bruk av hjelpemidler. I del I får du også tips om hvilke utprøvinger, observasjoner og vurderinger som bør ligge til grunn for valg av denne type utstyr. Et annet kapittel handler om hvilke refleksjoner man bør gjøre seg i det videre arbeidet. Skal man fokusere på ny læring eller primært tenke variasjon i bredden av aktiviteter?

Del II gir en oversikt over hjelpemidler som kan være aktuelle. Ut fra våre erfaringer forsøker vi presentere fordeler og ulemper ved et utvalg av det utstyr som finnes på markedet.