Til hovedinnhold

Cause and Effect Sensory Sound Box

Cause and Effect Sensory Sound Box er en app som kan brukes til å jobbe med årsak/virkning, sansestimulering og ferdigheter i bruk av berøringsskjerm.

Appikon
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Autismespekter, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Sansestimulering
  2. Systemkrav: iOS 9 eller nyere. Kompatible med iPhone, iPad og iPod Touch
  3. Utvikler: www.cognable.com

Appen har mye til felles med Couse and Effect Sensory Light Box, men det er noen forskjeller som kan være av betydning for enkelte.
Den viktigste er den auditive tilbakemeldingen, hvor det er en større variasjon enn i Light Box. Lydens intensitet, varighet og frekvens variere ut fra hvor og hvordan skjermen aktiveres. Når du berører høyt oppe på skjermen, kommer en høy frekvens/tone, og berøring lengre ned på skjermen gir en lavere frekvens/tone. Intensiteten i lyden vil også være raskere dersom skjermen aktiveres i et raskere tempo. (Disse egenskapene kan være ulike avhengig av hvilken scene du velger.)

Relaterte læringsressurser