Deltagelses- og opplevelsesplaner | www.statped.no

Deltagelses- og opplevelsesplaner

En deltagelse og opplevelsesplan (DOP) er et hjelpemiddel for å skape godt livsinnhold for voksne mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser.

Fakta og tilgjengelighet

Omslaget til "Deltagelses og opplevelsesplaner"

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Videregående, Voksne, Veiledere, Bokmål, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Deltakelses og opplevelsesplanen retter søkelyset mot to helt sentrale anliggender når det gjelder menneskers livskvalitet: Muligheten for deltagelse og tilgangen på interessante opplevelser. Videre betoner den personalets avgjørende rolle. For mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser hviler all gledesfylt livsutfoldelse på nærpersonenes evne og vilje til å tilrettelegge situasjoner og aktiviteter på en god måte og på deres evne til å gi tilpasset støtte og hjelp.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming har i samarbeid med Torshov kompetansesenter (nå Statped) og Nardo Botiltak utgitt et veiledningshefte for deltagelses- og opplevelsesplaner. Erlend Ellefsen og Knut Slåtta har utviklet konseptet og skrevet veilederen.

Hva inneholder en deltakelses og opplevelsesplan (DOP)?

 • En forside med bilde
 • En kort beskrivelse av hensikten med planen, og av overordnede ambisjoner knyttet til det å skape et godt hverdagsliv.
 • En tipsliste for god praksis/ting nærpersoner bør huske på
 • En oversikt over interesser
 • En oversikt over personens deltagelsesrepertoar. (handlinger, uttrykk, væremåter)
 • Beskrivelser og bilder av utvalgte hygge og samværsaktiviteter – hva trengs av tilrettelegging og støtte og hvilke deltakelsesmål og opplevelsesmål er knyttet opp mot den enkelte aktivitet.

 

 • Hva skiller en deltagelse og opplevelsesplan fra andre planverk?

  En deltagelse og opplevelsesplan er ikke ment å skulle erstatte andre planverk, som for eksempel individuelle planer eller habiliteringsplaner. Den er heller ikke ment å skulle erstatte aktivitetsbanker eller andre oversikter.

  En DOP går inn i enkeltsituasjoner og fokuserer på kvaliteten i samhandlingen. Den identifiserer aspekter knyttet til tilrettelegging og støtte , deltakelse og opplevelse. Hensikten med en DOP er å videreutvikle og å kvalitetssikre den gode praksis som allerede eksisterer i boligen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!