Til hovedinnhold

Deltagelses- og opplevelsesplaner

En deltagelse og opplevelsesplan (DOP) er et hjelpemiddel for å skape godt livsinnhold for voksne mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser.

Omslaget til "Deltagelses og opplevelsesplaner"
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Videregående, Voksne, Veiledere, Bokmål, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF

Deltakelses og opplevelsesplanen retter søkelyset mot to helt sentrale anliggender når det gjelder menneskers livskvalitet: Muligheten for deltagelse og tilgangen på interessante opplevelser. Videre betoner den personalets avgjørende rolle. For mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser hviler all gledesfylt livsutfoldelse på nærpersonenes evne og vilje til å tilrettelegge situasjoner og aktiviteter på en god måte og på deres evne til å gi tilpasset støtte og hjelp.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming har i samarbeid med Torshov kompetansesenter (nå Statped) og Nardo Botiltak utgitt et veiledningshefte for deltagelses- og opplevelsesplaner. Erlend Ellefsen og Knut Slåtta har utviklet konseptet og skrevet veilederen.

Hva inneholder en deltakelses og opplevelsesplan (DOP)?

  • En forside med bilde
  • En kort beskrivelse av hensikten med planen, og av overordnede ambisjoner knyttet til det å skape et godt hverdagsliv.
  • En tipsliste for god praksis/ting nærpersoner bør huske på
  • En oversikt over interesser
  • En oversikt over personens deltagelsesrepertoar. (handlinger, uttrykk, væremåter)
  • Beskrivelser og bilder av utvalgte hygge og samværsaktiviteter – hva trengs av tilrettelegging og støtte og hvilke deltakelsesmål og opplevelsesmål er knyttet opp mot den enkelte aktivitet.