Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk | www.statped.no

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn.

Fakta og tilgjengelighet

Gutt regner på tavle

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Utvikler: Statped

Denne reviderte utgaven fra våren 2013 har følgende nye momenter:

  • Eksempler fra dynamisk kartlegging - se link.
  • Mer brukervennlige notatark
  • Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole
  • Videreutviklede og nye oppgaver i flere av emnene

Relatert ressurs

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!