Til hovedinnhold

E-læringskurs om inkludering og deltakelse

Nettstedet helsekompetanse.no tilbyr e-læringskurs om inkludering og deltakelse.

Stiftelsen SOR logo
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, E-læring, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål
  3. Utvikler: Stiftelsen SOR.

E-læringskurset gir fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemning, kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Som deltaker skal du kunne vurdere mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, din egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning.

Kurset tar blant annet for seg

  • viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede, og hva ulike omsorgsideologiske strømninger har hatt å si for faglig arbeid med utviklingshemmende
  • utviklingshemmedes rett til å ha og praktisere en tro og et livssyn, og retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre
  • begrepene inkludering og deltakelse, og hvordan man som fagperson kan bidra til å legge til rette for dette